Monday, 10/12/2018 - 09:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĂN BÀN

V/v cảnh báo văn bản giả mạo và đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong các trường học

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực