Monday, 10/12/2018 - 09:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĂN BÀN

V/v cảnh báo văn bản giả mạo và đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong các trường học

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 5864/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017.
Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực