Monday, 10/12/2018 - 08:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VĂN BÀN
Văn bản liên quan
 Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 5864/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017.
Ngày ban hành:
27/12/2017
Ngày hiệu lực:
27/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực